બંધ
  • જિલ્લા ન્યાયાલય, છોટાઉદેપુર

   જિલ્લા ન્યાયાલય, છોટાઉદેપુર

  • ગેર નો મેળો - કવાંટ

   ગેર નો મેળો - કવાંટ

  જિલ્લા ન્યાયાલયો વિશે

  જિલ્લા ન્યાયાલય છોટાઉદેપુર 24મી ડિસેમ્બર, 2016 થી સચિવાલયની બિલ્ડીંગમાં કાર્યરત હતી. નવનિર્મિત જિલ્લા ન્યાયાલય છોટાઉદેપુરનું ઉદ્ઘાટન માનનીય શ્રી ચુનીલાલ કરસનદાસ ઠક્કર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેઓ 24મી ડિસેમ્બર, 2016ના રોજ ગુજરાત હાઈકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા. આ કાર્યક્રમમાં કાયદા મંત્રી માનનીય શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ હાજરી આપી હતી. અતિથિ વિશેષ તરીકે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી હાજર હતા.

  વધુ વાંચો
  માનનીય ન્યાયમૂર્તિ શ્રીમતી સુનીતા અગ્રવાલ
  ગુજરાત ઉચ્ચ ન્યાયાલયના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ માનનીય ન્યાયમૂર્તિ શ્રીમતી સુનીતા અગ્રવાલ
  માનનીય ન્યાયમૂર્તિ શ્રી ઉમેશ અમૃતલાલ ત્રિવેદી , જજ, ગુજરાત હાઇકોર્ટ
  વહીવટી ન્યાયમૂર્તિ માનનીય ન્યાયમૂર્તિ શ્રી ઉમેશ અમૃતલાલ ત્રિવેદી , જજ, ગુજરાત હાઇકોર્ટ
  ડી પી ગોહિલ
  મુખ્ય જિલ્લા અને સત્ર ન્યાયધીશ શ્રી ડી. પી. ગોહીલ

  ઈ-કોર્ટ સેવાઓ

  કેસની સૂચિ

  કેસની સૂચિ

  કેસની સૂચિ

  કેવિયટ સર્ચ

  કેવિયટ સર્ચ

  કેવિયટ સર્ચ

  ઇ-કોર્ટસ્ સેવાઓ માટેનું એપ

  ભારતમાં નિચલી અને મોટાભાગની હાઈકોર્ટોમાંથી કેસની માહિતી અને કેલેન્ડર, કેવિએટ શોધ અને કોર્ટ સંકુલનુ નકશા પર સ્થાન જેવી સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે.

  તમારા કેસનું હાલનું સ્ટેટસ રિટર્ન એસ.એમ.એસ. થી જાણો ECOURTS અને ૯૭૬૬૮૯૯૮૯૯ પર મોકલો